ครบรอบ 1 ปี กลุ่มป่าแก่งกระจานได้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย

ครบรอบ 1 ปี กลุ่มป่าแก่งกระจานได้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย

ครบรอบ1ปี กลุ่มป่าแก่งกระจานได้เป็นมรดกโลก แหล่งมรดกโลก แห่งที่ 6 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ย้อนกลับไปวันนี้เมื่อปีที่แล้ว วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 กลุ่มป่าแก่งกระจานได้เป็นมรดกโลก หลังประเทศไทยมุ่งมั่น ผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก โดยมีการนำเสนอมาแล้วถึง 3 ครั้ง (ปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2562) จนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับการจัดประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างวันที่ 16 -31 กรกฎาคม 2564 

เมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ และเป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 10 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

นับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลก

โดยพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้น เป็นแหล่งมรดกโลก แห่งที่ 6 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง ในปี พ.ศ. 2534 และ กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ในปี พ.ศ. 2548

สำหรับพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลก รวมไปถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี เป็นป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 2.5 ล้านไร่ (4,089 ตารางกิโลเมตร) มีความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของพื้นที่ มากกว่า 200 กิโลเมตร

ประเทศไทยในฐานะเจ้าของแหล่ง จะต้องปกป้องรักษาแหล่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้คงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลไว้ให้ลูกหลานต่อไป ซึ่งการที่พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และเป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศแล้ว ยังทำให้คนในประเทศเกิดการตระหนัก รู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วยประโยชน์หลัก ๆ เช่น

ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาวิจัยในระดับสากล

ยกระดับการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้คงคุณค่าของแหล่ง เพื่อส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนมรดกโลกได้

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสมดุลในการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น รวมทั้งให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ไทยจะรักษาแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้คงไว้ และสามารถส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป

#เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน ชาวเน็ตถกสนั่น ถามเหมือนกันจริงหรอ?

ชาวทวิตแห่ติด #เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน ร่วมพูดคุยและตั้งคำถาม หลังมีชาวเน็ตระบุว่ามาจากสถาบันศึกษาไหนก็เหมือนกัน ชาวเน็ตเชื่อไม่เหมือนกัน ชาวเน็ตติด #เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน หลังจากเกิดกระแสดราม่าจุฬาราชภัฏ ที่มีชาวเน็ตโพสต์ข้อความเชิงแซะข้อความที่มีการเรียกร้องให้มีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง นิสิตจุฬา และ นักศึกษาราชภัฏ และนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนหน้านี้

ชาวเน็ตบางส่วนที่ติด #เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน นั้นได้แสดงข้อความเรียกร้องว่า ไม่ว่าจะเรียนที่ไหน ไม่ต้องจบมหาวิทยาลัยดัง ก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน

อย่างไรก็ดีชาวเน็ตจำนวนมากก็ได้คัดค้านว่า วลีดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยหนึ่งในคอมเม้นท์ที่มีกดไลค์และรีทวีตมากที่สุดได้เขียนสั้นๆถึงประเด็นนี้ว่า “ประโยคที่ว่า ‘เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน’ จริงๆแล้วมันเป็นประโยคปลอบใจแหละเอาจริง”

ขณะที่มีชาวเน็ตอีกส่วนได้หยิบยก รายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2562 หากดูจากผู้สมัครนั้นเป็นซะครึ่งมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ก็มีผู้โพสต์ในเชิงให้กำลังใจว่า แม้ว่า #เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน จะไม่ใช่ความจริง แต่ทุกคนสามารถศึกษาเพิ่มเติมหลังเรียนจบ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้.

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า